MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  • 0
  • 0

                 MADENLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                                                

  1. Belediyemize ait 2004 Model, Volvo Loader 110E Lastikli Yükleyici Kepçe İş Makinesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
  2. Satışı yapılacak 2004 Model, Volvo Loader 110E Lastikli Yükleyici Kepçe İş Makinesinin ihalesi 22/12/2023 (Cuma) günü saat 10.30 da, Belediye Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.
  3. 22/12/2023 (Cuma) günü yapılacak ihalelerde ihaleye katılım olmadığı veya verilen teklifler hadde layık görülmediği taktirde ikinci ihale 29/12/2023 (Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

4    Satışı yapılacak 2004 Model, Volvo Loader 110E Lastikli Yükleyici Kepçe İş Makinesinin
      Muhammen Bedeli  (1.300.000,00) TL. olup, Geçici Teminatı  40.000,00-TL.dır.  
      5.    Bu satışa ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 200.00-TL. bedel karşılığında Belediyemiz
      Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir.
      6.    İhaleye katılacak Gerçek kişilerde; Geçici Teminat Makbuzu, Kanuni İkametgâh, Şartname
             Alındı Makbuzu, imzalanmış şartname, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Belediyeden borcu
             olmadığına yazı getirmeleri gerekmektedir.
7    İhaleye katılacak Tüzel kişiler için ; Geçici Teminat Makbuzu, Kanuni İkametgâh, İmza
      Sirküsü, Şartname Alındı Makbuzu, imzalanmış şartname, Yetki Belgesi, Ticaret Odası
      Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi ve Belediyeden Borcu olmadığına dair yazı getirmeleri
      gerekmektedir.         
       8.   İsteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları teslimatla geçici teminatla-
              rını Belediyemizin Çayeli Ziraat Bankasındaki ilgili hesabına yatırarak bankadan alacakları mak
              buzla birlikte en geç  22/12/2023 (Cuma) günü ihale saatlerinden önce Madenli Belediyesi
             Yazı  İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.             
        9.  Fiyatlara (yüzde 10 KDV ve binde 5,69)  Karar Pulu dahil değildir.

            KEYFİYET İLAN OLUNUR.  04/12/2023
         
 

Haber :

1571'de İskender Cafer Paşa tarafından yaptırılan Rize'deki caminin adı?

Yorum Yap