4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

  • 0
  • 0

T.C.
RİZE
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2023/8 Esas
KARAR NO : 2023/428
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : MOFAKAR KHIR KHOAW, Khan Aqa ve Asıa oğlu, 04/01/2005 LOGAR doğumlu, Bekar, İşçi, Son Yakalama Adresi : Mehterçeşme Mahallesi Esenyurt/İSTANBUL TC Kimlik No: 99042719506
SUÇ : Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
SUÇ TARİHİ : 08/06/2022
UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 sayılı TCK'nın 123/1. ve 116/1, 119/1-c maddeleri
KARARIN NEV'İ : BERAAT
KARAR TARİHİ : 11/07/2023
TEBLİĞİN MEVZUU : Hakkında verilen gerekçeli kararın ve katılan vekilinin istinaf talebinin tebliği
Yukarıda kimliği yazılı SSÇ'nin yapılan tüm araştırmalara rağmen yurtiçi ve yurtdışı adresinin tespit edilememesi karşısında adresi meçhul kabul edilmiş olup, yukarıda özeti yazılı kararın ve kurum vekilinin karara karşı yapmış olduğu istinaf başvurusunun, 7201 Sayılı TebligatKanununun 28-31. maddeleri gereğince gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra SSÇ'ye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren Mahkememize verilecek/gönderilecek dilekçe aracılığıyla 5271 sayılı CMK'nın 272 maddesi uyarınca 7 (YEDİ) GÜN içinde hükme karşı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna gidilebileceği, aynı usul ve süre içerisinde kurum vekilinin istinaf dilekçesine karşı da cevap verilebileceği ilanen tebliğ olunur.20/09/2023

    Hakim190110
Haber :

Yorum Yap