İYİDERE YALIKÖY SARAYKÖY KIYI YAPILARI ETÜT PROJE İŞLERİ

İYİDERE YALIKÖY SARAYKÖY KIYI YAPILARI ETÜT PROJE İŞLERİ

 • 0
 • 0
 • 129

İYİDERE YALIKÖY SARAYKÖY KIYI YAPILARI ETÜT PROJE İŞLERİ
XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


İyidere Yalıköy Sarayköy Kıyı Yapıları Etüt Proje İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/515747

 

1-İdarenin
a) Adı : XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Sanayi Mah. Atatürk Bulvarı 15 nolu sok. no:9 (Trabzon Liman Sahası içi) 61100 ORTAHİSAR/538
c) Telefon ve faks numarası : 2974487 - 4623251831
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : İyidere Yalıköy Sarayköy Kıyı Yapıları Etüt Proje İşleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1,5 Km Mesafelik Kıyı Koruma Yapılarının Planlanması Etüt Proje İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İyidere/RİZE
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.06.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Liman, Yat Limanı , Balıkçı Barınağı, İskele vb.  kıyı yapılarına ait uygulama veya kesin proje hazırlanmasına altlık teşkil eden etüt çalışmalarını da içeren iş bitirme belgeleri veya '' Liman, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı, İskele vb. '' kıyı yapılarına ait kesin ve uygulama projeleri hazırlanmış iş bitirme belgeleri. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Haber :

Yorum Yap

Benzer Haberler
Rize'de Oy Kulananların Sayısı Belli Oldu

Rize'de Oy Kulananların Sayısı Belli Oldu

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Rize’de kaç kişi oy kullandı?

 • 0
 • 0
 • 314
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Mitingi Çıkan Olaylar Nedeniyle Yarıda Kaldı

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Mitingi Çıkan Olaylar Nedeniyle Yarıda Kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingini çıkan olaylar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı.

 • 0
 • 0
 • 272
T.C.RİZESULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.RİZESULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

 • 0
 • 0
 • 345
ŞOFÖRLÜ-ŞOFÖRSÜZ YAKIT HARİÇ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

ŞOFÖRLÜ-ŞOFÖRSÜZ YAKIT HARİÇ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RİZE ŞUBE MD.

 • 0
 • 0
 • 302
Uzman isim uyardı: Biri Size Şunu Yerseniz Zayıflarsınız DiyorsaKkandırılıyorsunuz

Uzman isim uyardı: Biri Size Şunu Yerseniz Zayıflarsınız DiyorsaKkandırılıyorsunuz

Türkiye’de yetişkinler ve çocuklarda obezitenin son zamanlarda arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, "Obezite, yenilen şeylerin tüketilen kaloriden fazla olmasından kaynaklanır. Biri size ‘şunu yerseniz zayıflarsınız’ diyorsa bilin ki net olarak sizi kandırıyordur" dedi.

 • 0
 • 0
 • 289
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

 • 0
 • 0
 • 432
RİZE GÜNEYSU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ SÜTLÜCE BAL ORMANINDA ARILIKLAR, ÇEŞME VE ARAÇ YOLU YAPILMASI

RİZE GÜNEYSU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ SÜTLÜCE BAL ORMANINDA ARILIKLAR, ÇEŞME VE ARAÇ YOLU YAPILMASI

 • 0
 • 0
 • 397
Rize Belediyesi Bayram Tebliği

Rize Belediyesi Bayram Tebliği

 • 0
 • 0
 • 555
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE İÇME SUYU MALZEME ALIMI

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE İÇME SUYU MALZEME ALIMI

 • 1
 • 0
 • 365
Halk Kütüphanesi onarım işi yaptırılacaktır

Halk Kütüphanesi onarım işi yaptırılacaktır

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

 • 0
 • 0
 • 446
Yazlık iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanımı alınacaktır

Yazlık iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanımı alınacaktır

TRABZON SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

 • 0
 • 0
 • 416
Tesisat işleri yaptırılacaktır

Tesisat işleri yaptırılacaktır

TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 • 0
 • 0
 • 323
Temizlik malzemesi satın alınacaktır

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

 • 0
 • 0
 • 386
Saha işleri yaptırılacaktır

Saha işleri yaptırılacaktır

 • 0
 • 0
 • 386
Asfalt betonu aşınma tabakası malzemesi satın alınacaktır

Asfalt betonu aşınma tabakası malzemesi satın alınacaktır

 • 0
 • 0
 • 389