Bakırcı: Kayıt Dışı Çalışmayın, Çalıştırmayın

Bakırcı: Kayıt Dışı Çalışmayın, Çalıştırmayın

  • 0
  • 1

Rize Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Mustafa Bakırcı, kayıt dışı istihdam ile mücadele ettiklerini belirterek, "Kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın" diye konuştu.

Bakırcı, yaptığı yazılı bir açıklama yaparak 2022 yılı Bilgilendirme ve Rehberlik faaliyetleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bakırcı açıklamasında, “Sosyal Güvenlik Kurumunun pirime tabi bir kurum olduğunu, 2021 yılında Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını ile Sosyal Güvenliğin önemi bir kez daha görülmüştür. Bu süreci başarı ile yönettik. İşverenlerimizin, sigortalılarımızın ve emeklilerimizin yanında olduk. İşverenlerimize prim ertelemeleri, sigorta primleri teşvikleri, borçlarının yapılandırılması ile sigortalılarımıza işten çıkış yasağı, kısa çalışma ve nakdi ücret desteği gibi ödeneklerle desteklendi. Sağlıkta borca bakılmadan kesintisiz hizmetlere devam edildi." dedi.

Kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Bakırcı, "Normalleşme süreci ile kayıt dışı istihdamla mücadelemizi denetimin yanı sıra daha çok kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi kapsamında özellikle inşaat, tekstil ve turizm (yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyeti yürüten dahil) sektörlerinde hem bu hedef sektörlere özel hem de yerelde tüm meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde kuruluşlarının temsilcileriyle görüşülerek bilgilendirmeler ile farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede vatandaş odaklı bir yaklaşımla geniş katılımlı bir iletişim ağının oluşturulması amacıyla Kurumumuzun tüm taşra teşkilatı birimleri tarafından yerel medya unsurları kullanılarak sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile yabancı çalışanların sosyal güvenlik hakları ve çalışma izinleri konularında gerekli bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi kapsamında sahada olduk" diye konuştu. 

Sigortasız işçi çalıştırmak sigortalı işçi çalıştırmaktan daha maliyetli ve riskli olduğunu ifade eden Bakırcı, "İşyerinde 'Kayıt Dışı İstihdam' tespiti halinde yüksek idari para cezaları ile karşılaşılabilir. İş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar olacaktır. Teşvik-Hibe ve kredilerden yararlanılamayacaktır" şeklinde konuştu.

Bakırcı, uygulanan idari para ceza miktarlarından örnekler vererek şunları söyledi: 

"2022 yılı için ; bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştığının tespit edilmesi halinde en az 12.942,00 TL. İş kazasının bildirilmemesi halinde iş yerinin büyüklüğü ve tehlike sınıf durumuna göre 20.898,00 TL’ye kadar , çalışma izni almadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda 16.066,00 TL’ye kadar idari para cezaları söz konusu olabili"

Önceliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçe üzerindeki yükünü hafifletmek, kurumun aktüer yal dengesini iyileştirmek, aynı zamanda sosyal hakların kullanılmasını önleyen engelleri ortadan kaldırmak istediklerini belirtti, 

Bakırcı, "Bu hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde farkındalığı, toplumsal bilinci artırma, tüm aktörlere ulaşma gayretinde olduklarını, cezalandırarak değil, daha çok eğiterek ve teşvik ederek kayıt dışılığı hedeflediğimiz oranlara çekmek istiyoruz. Kabul edilebilir rakama çekeceğimize inanıyoruz. Kayıt dışı istihdam ülke olarak hepimizin sorunu ve sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte, gelecek kuşakları da tehlikeye sokmaktadır. Bugün Türkiye’de iki kişi bir emekliyi finanse etmektedir. Bu da çalışan ve işveren üzerindeki yükleri git gide artırmaktadır. Kayıtlı çalışan sayısının artırılması sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak, aynı zamanda güvencesiz yaşayan birçok insanın geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaktır. Bu sorunla tek başına Sosyal Güvenlik Kurumunun mücadelesi yeterli değil, diğer kurumların, sivil toplum örgütleri, çalışanlar başta olmak üzere basınımızın ve ilgili tüm kesimlerin desteği büyük önem arz etmektedir. Kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın” dedi.

Bakırcı, sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü ile güvence altına alınmıştır. Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme hakkına ve yerine getirilmediği takdirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenler açısından da; gerek kendisini gerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Sigortalılar açısından sosyal güvenliğin sağladığı haklar hakkında da bilgiler veren Bakırcı şunları söyledi:

"Sağlık hizmetleri. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışılamayan sürelerde geçici iş göremezlik ödeneği. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelinmesi veya vefat halinde sürekli iş göremezlik geliri. Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığı. Belli bir yaşa gelindiğinde de emekli aylığı. Vefat halinde ölüm aylığı. Vefat halinde cenaze yardımı. Doğum yapılması halinde emzirme ödeneği."

Bakırcı sigortasız çalışan kişinin yararlanamayacağı hakları ise şu şekilde sıraladı:

"Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları için gerekli şartları yerine getiremez. Kendisi ve aile bireyleri sağlık hizmetinden yararlanamazlar. İş kazası veya meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri alamaz. Hamilelik durumunda geçici iş göremezlik ödeneği alamaz. İşsiz kalması halinde işsizlik ödeneği alamaz. Kıdem tazminatı, asgari geçim indirimi gibi haklardan faydalanamaz. Kendisinin hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlar ölüm aylığı alamazlar açıklamasında bulundu.

Sigortasız çalıştırılanlar ihbar ve şikayetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na çeşitli yollarla iletilebileceğini belirten Bakırcı, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170” i 7 gün 24 saat arayabilir. İlinizde veya ilçenizde, size en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine şikâyetinizi iletebilirsiniz. Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu kapsamındaki her türlü istek, şikayet, ihbar, görüş ve önerilerinizi CİMER yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yapabilirsiniz” dedi.

Her kesimin sosyal güvenlik hakkına sahip çıkmasının önemine değinen Bakırcı, "Bireysel sigortanın İman Toplumsal sigortanın Sosyal Güvenlik Kurumu olduğunu, Sigortalı işçi çalıştıran İşverenlerin hem kendi kazanacağını hem de ülkesine kazandıracağını, huzurlu bir toplum güçlü Türkiye için kayıt dışı çalışmayın çalıştırmayın, Kayıtlı istihdam herkese iyi geleceğini ifade ederek sağlıklı huzurlu ve bereketli günler diliyorum” diye konuştu.

Haber :

2950m. ile Rize'nin en yüksekte yer alan gölü hangisidir?

Yorum Yap